Paldies! Datums un laiks Jūsu vizītei ir rezervēti.

Apstiprinājums tika nosūtīts uz Jūsu e-pastu.

SVARĪGI: ja tā ir jūsu pirmā vizīte iDental, lūdzam atnākt 15 minūtes ātrāk, lai aizpildītu pacienta formu

Спасибо! Дата и время Вашего визита зарезервированы.
 
Подтверждение выслано на Ваш адрес эл.почты.
 
ВАЖНО: если это ваш первый визит в iDental, пожалуйста, приходите на 15 минут раньше, чтобы заполнить форму пациента.
Thank you! Your booking is complete.
 
An email with details of your booking has been sent to you.
 
IMPORTANT: if this is your first visit to iDental, please come 15 minutes earlier to complete the Patient Application Form.